Návod ako vybaviť cestovný pas pre dieťa

cestovny-pas pre dieťa

Zvažujete dovolenku s malým bábätkom do zahraničia? Mali by ste vedieť, že potrebuje CESTOVNÝ PAS. A týka sa to aj maličkých dojčiat, hoci majú len 5dní. Pripravili sme pre vás podrobný návod na čo nezabudnúť a ako na to.

V júni 2012 vstúpilo do platnosti Nariadenie EP a Rady (ES), ktoré vychádza zo zásady „jeden človek, jeden doklad,“ čo znamená, že vlastný cestovný pas musí mať každé dieťa, bez ohľadu na vek (nezáleží na tom, či má 5 dní, 5 mesiacov alebo 5 rokov!) Už sa nevykonávajú zápisy detí mladších ako 5 rokov do cestovného pasu rodiča a členské štáty EÚ majú povinnosť vydávať cestovné pasy už iba ako individuálne cestovné doklady. Pasy pre deti všetkých vekových kategórií majú slúžiť aj ako ochrana detí pred únosom a obchodovaním s nimi.

cestovny-pas-pre-dieta

 

Kto vydáva cestovný pas – kde a ako ho vybaviť?

Cestovný pas vydá občanovi okresné riaditeľstvo Policajného zboru príslušné podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu občana alebo miesta, kde si občan podá žiadosť o vydanie cestovného pasu (kde sa zdržiava).

Každý občan, bez ohľadu na vek, je povinný byť pri podaní žiadosti osobne prítomný a poskytnúť svoje biometrické údaje pre potreby vydania cestovného pasu. V súčasnosti sa vydávajú cestovné pasy s biometrickými údajmi, ktorými sú podoba tváre a odtlačky prstov.

Podobu tváre i podpis v elektronickej forme nasnímajú pracovníci oddelení dokladov priamo pri podaní žiadosti, netreba nosiť žiadne fotografie, treba doručiť seba, aj dieťa, ktorému chceme vybaviť pas a byť psychicky pripravený, keď dieťa nebude mať náladu na fotenie 😉

Nasnímanie podoby tváre sa vykoná v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami.

Mama zodvihne dieťa do vyššej polohy, nie je na pozadí. Ak je dojča malé, aktívne mu pridŕža hlavičku, aby sa dala nasnímať tvár.

Deťom do 12 rokov odtlačky prstov odoberané nebudú, nakoľko sa pred týmto vekom stále menia, a preto nie sú spoľahlivým údajom na identifikáciu. Takisto nebude nikto nútiť, aby sa podpisovalo na doklad dieťa, ktoré nevie udržať v ruke ceruzku. Podpis sa uvádza zhruba od veku školskej dochádzky, kedy je dieťa schopné sa podpísať.

 

Aké doklady potrebujem, aby mi vydali cestovný pas?

  1. skôr vydaný cestovný pas (ak už občan mal vydaný cestovný pas)
  2. originál/úradne osvedčenú kópiu rodného listu občana, ak nie je držiteľom skôr vydaného cestovného pasu,
  3. občiansky preukaz (v prípade, že občan nepredloží platný doklad, ktorým sa preukazuje občianstvo Slovenskej republiky; predkladá rodný list a osvedčenie o štátnom občianstve SR, ktoré nesmie byť od jeho vydania staršie ako šesť mesiacov)
  4. správny poplatok.

Vybavujem cestovný pas pre dieťa

Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie cestovného pasu zákonný zástupca, iná fyzická osoba než rodič, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestún, budúci osvojiteľ, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárny orgán zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti, poručník alebo opatrovník, ktorý vyhotovený cestovný pas prevezme.

Občan mladší ako 18 rokov je až do nadobudnutia spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu povinný pripojiť k žiadosti o vydanie cestovného dokladu písomný súhlas zákonného zástupcu, inej fyzickej osoby než rodiča, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestúna, budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárneho orgánu zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti, poručníka alebo opatrovníka s ich osvedčeným podpisom. Osvedčenie podpisu sa nevyžaduje, ak táto osoba vyjadrí svoj súhlas a žiadosť podpíše pred orgánom, ktorý cestovný doklad vydáva alebo zastupiteľským úradom.

Rozvedení rodičia

Ak sú rodičia rozvedení a nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu vo veciach týkajúcich sa cestovného pasu (podanie žiadosti o vydanie cestovného pasu, prevzatie vyhotoveného cestovného pasu), prípadne nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení výkonu rodičovských práv alebo obmedzení výkonu rodičovských práv, môže vybavovať tieto záležitosti ktorýkoľvek z rodičov, pričom súhlas druhého rodiča sa nevyžaduje.

cestovny-pas pre dieťa

Koľko zaplatím za vydanie pasu?

Závisí od veku občana a času, za ktorý chceme, aby nám bol doklad vydaný. Urýchlenie vydania cestovného dokladu nás môže stáť dvojnásobok, prípadne trojnásobok príslušnej sadzby:

vek/doba vydania dokladudo 30 dnído 10 prac. dnído 2 prac. dní
občan starší ako 16 rokov33 €66 €99 €
občan od 6 do 16 rokov13 €26 €39 €
občan mladší ako 6 rokov8 €16 €24 €

Zvýšený správny poplatok môžete zaplatiť pri strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu.

  • Pri prvej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti sa vyberie dvojnásobok príslušnej sadzby.
  • Pri druhej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti sa vyberie päťnásobok príslušnej sadzby.
  • Pri tretej a ďalšej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti sa vyberie desaťnásobok príslušnej sadzby.

Rada: Správny poplatok sa dá zaplatiť aj v hotovosti priamo na mieste.

kam-s-dietatom-na-dovolenku

Kedy si môžem vyzdvihnúť nový pas?

Po podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu si na stránke ministerstva vnútra môžete zistiť, v akom štádiu je spracovaná. Ak v žiadosti na seba uvediete číslo mobilného telefónu alebo e-mailový kontakt, polícia vás môže prostredníctvom sms-správy alebo e-mailu informovať, že váš doklad je vyhotovený a pripravený na vydanie.

Podľa údajov zverejnených na stránke Ministerstva vnútra SR, si možno vyhotovený cestovný pas vyzdvihnúť na oddelení dokladov v mieste, kde bola prijatá žiadosť o jeho vydanie.

Deťom môže pas vyzdvihnúť iba rodič osobne

Za občana mladšieho ako 15 rokov môže vyhotovený cestovný pas prevziať osobne iba jeho zákonný zástupca, alebo osoba ktorá žiadosť podala, napr. pestún, budúci osvojiteľ, osoba, ktorej bolo zverené dieťa do výchovy. Táto osoba sa podľa všeobecného predpisu o správnom konaní nemôže dať zastupovať.

Za občana staršieho ako 15 rokov môže pas vyzdvihnúť aj iná osoba na základe úradne osvedčenej plnej moci na zastupovanie. Ak občanovi staršiemu ako 15 rokov má jeho vyhotovený cestovný pas prevziať iná než blízka osoba, nie je potrebné predkladať osvedčenú plnú moc na zastupovanie, postačuje ak žiadateľ túto skutočnosť uvedie priamo do žiadosti o vydanie cestovného pasu pri jej podaní. Bez úradne overeného splnomocnenia môže za tohto občana vyzdvihnúť pas rodič, prarodič, súrodenec, manžel, manželka alebo plnoleté dieťa držiteľa cestovného pasu.

A na záver

Pokiaľ si chcete užiť dovolenku v zdraví a neriešiť nebodaj chodorbu, pripravili sme si pre vás 8 najdôležitejších zásad na dovolenke s malým dieťaťom.

Tak milí rodičia, hlavu hore, čaká vás krásna dovolenka.

Užite si to!

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, web Rodinka.sk

Ostaňme v kontakte
Staňte sa súčasťou naších fanúšikov! Sledujte nás na sociálnych sieťach.
Preferujete info v podobe mailu? Informácie o produktových novinkách a akciách môžeme zasielať priamo na Váš mail.
Zdieľať článok

Najnovšie na našom blogu